Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

orcid.png orcid.org/0000-0003-1197-9392

2022

[51] Jaworski A, Mądziel M, Lew K, Campisi T, Woś P, Kuszewski H, Wojewoda P, Ustrzycki A, Balawender K, Jakubowski M. Evaluation of the Effect of Chassis Dynamometer Load Setting on CO2 Emissions and Energy Demand of a Full Hybrid Vehicle. Energies. 2022; 15(1):122. https://doi.org/10.3390/en15010122

2020

[50] Jaworski, A., Mądziel, M., Kuszewski, H., Lejda, K., Balawender, K., Jaremcio, M., Jakubowski, M., Wojewoda, P., Lew, K., Ustrzycki, A.: Analysis of Cold Start Emission from Light Duty Vehicles Fueled with Gasoline and LPG for Selected Ambient Temperatures. SAE Technical Paper 2020-01-2207, 2020. doi: 10.4271/2020-01-2207.

2019

[49] Wojewoda P., Rzeszutek A., Nieckarz M.: Analiza stanu śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую, Серія: ТЕХПIЧПІ НАУКИ, No. 3(45), Kijów 2019, s. 154-162. DOI: 10.33744/2308-6645-2019-3-45-154-162

[48] Wojewoda P., Balawender K., Lew K., Krzemiński A., Konieczny D.: Automated vehicles as the future of road transport. [w]: Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Badania, konstrukcja i technologia – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 16, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2019, s. 69-81. https://www.researchgate.net/publication/335948102_Automated_vehicles_as_the_future_of_road_transport

2018

[47] Wojewoda P., Ciećko K., Dubiel S., Ferenc K.: Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna współczesnych pojazdów elektrycznych. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Badania, konstrukcja i technologia – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 12, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 15-28.  https://www.researchgate.net/publication/332879881_Analiza_konstrukcyjna_i_funkcjonalna_wspolczesnych_pojazdow_elektrycznych_-_CONSTRUCTION_AND_FUNCTIONAL_ANALYSIS_OF_CONTEMPORARY_ELECTRIC_VEHICLES

[46] Wojewoda P., Cholewiński P., Ciećko K., Decowska N.: Eksploatacja współczesnych pojazdów elektrycznych. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Problemy eksploatacji i diagnostyki – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 14, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 25-37.

[45] Lejda K., Wojewoda P., Siedlecka S.: Analiza wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu flotą pojazdów. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Problemy eksploatacji i diagnostyki – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 14, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 69-78.

[44] Wojewoda P., Siedlecka S.: Charakterystyka nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu flotą pojazdów. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Efektywność i bezpieczeństwo – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 15, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 115-123.

[43] Wojewoda P., Nieckarz M., Rzeszutek A.: Zalety wynikające z systemu nabrzeżnego ładowania statków morskich energią elektryczną (cold-ironing). [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Efektywność i bezpieczeństwo – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 15, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 51-58.

[42] K Balawender, K Lew, D Konieczny, K Lejda, A Ustrzycki and P Wojewoda: Analysis of the impact of using additional injectors in the intake manifold on utility and ecological parameters enforced ignition engine. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 421 (2018) 042002; doi: 10.1088/1757-899X/421/4/042002;                 

2017

[41] Wojewoda P.: Alternatywne  układy  napędowe  jako  strategia  redukcji  zużycia  paliwa  i  emisji  związków  toksycznych. Center of educational literature in Kyiv. Problems of chemmotology – Theory and practice of rational use of traditional and alternative fuels & lubricants monograph, Kyiv 2017, (s. 269-272).

[40] Balawender K., Konieczny D., Kuszewski H., Lejda K., Lew K., Wojewoda P.: The effect of physicochemical properties of fuels on ecological parameters of a diesel engine. Combustion Engines. 2017, 171(4), 274-278. DOI: 10.19206/CE-2017-447  https://www.researchgate.net/publication/332877854_The_effect_of_physicochemical_properties_of_fuels_on_ecological_parameters_of_a_diesel_engine

[39] Siwiec D., Wojewoda P.: Ocena instalacji elektrycznej prototypowego pojazdu Fiat CC Electric Green Car z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Badania konstrukcja i technologia – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 8, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 117-121.

[38] Dubiel Sebastian, Ferenc Karol, Orzechowski Andrzej, Wojewoda P.: Badania trakcyjne prototypowego pojazdu Fiat CC Electric Green Car. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Badania konstrukcja i technologia – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 8, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 41-46.

[37] Cholewiński Paweł, Ciećko Kinga, Decowska Natalia, Wojewoda P.: Ocena elektrycznego układu napędowego prototypowego pojazdu elektrycznego Fiat CC Electric Green Car. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Badania konstrukcja i technologia – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 8, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 27-32.

[36] Kurowski M., Legęć K., Wojewoda P.: Porównanie parametrów konstrukcyjnych śluz stanowiących  infrastrukturę transportu wodnego śródlądowego. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego. Problemy eksploatacji i diagnostyki – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 10, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, s. 61-65.

[35] Wojewoda P., Janeczko E.: Analiza porównawcza estymowanej i rzeczywistej liczby pasażerów w środkach transportu publicznego. Czasopismo Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., nr 12/2017, s. 662-666.

[34] Wojewoda P., Janeczko E.: Procedura estymacji liczby pasażerów w środkach transportu publicznego z wykorzystaniem oprogramowania lokalizacyjnego. Czasopismo Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., nr 12/2017, s. 656-661.

2016

[33] Wojewoda P., Woś P.: Technika termowizyjna w diagnostyce środków transportu. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую. No. 2(35), Kijów 2016, s. 234-235.

[32] Capłap M., Lew K., Wojewoda P.: Wpływ rodzaju materiału wybranych elementów układu hamulcowego motocykla na skuteczność hamowania. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 7, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 209-216.

[31] Woś P., Michalski J., Wojewoda P.: Bezpieczeństwo autobusowego systemu transportu publicznego miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa w 2014 roku. Czasopismo Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., Tom R. 17, nr 6/2016, s. 481-487.

[30] Wojewoda P., Woś P., Michalski J.: Nieuszkadzalność autobusów transportu publicznego miast metropolitalnych Wrocławia i Rzeszowa w 2014 roku. Czasopismo Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., Tom R. 17, nr 6/2016, s. 474-480.

[29] Michalski J., Wojewoda P., Woś P.: Nieuszkadzalność autobusu i jego układów oraz zagrożenie bezpieczeństwa działania zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego Rzeszowa. Czasopismo Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe. Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., Tom R. 17, nr 6/2016, s. 306-313.

2015

[28] Michalski J., Wojewoda P.: Analiza kompatybilności wybranych struktur współczesnych samochodów osobowych i ciężarowych. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 6, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, s. 105-112.

[27] Michalski J., Wojewoda P.: Wpływ uszkodzeń autobusów oraz ich układów na bezpieczeństwo drogowego systemu transportowego komunikacji miejskiej. Instytut Logistyki i magazynowania. Czasopismo Logistyka, nr 4/2015, Poznań 2015, s. 4881-4887.

[26] Pyć M., Wojewoda P.: Proekologiczne i energooszczędne systemy szybkiego ładowania prądem stałym autobusów elektrycznych i hybrydowych. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую. No. 2(32), Kijów 2015, s. 228-233.

2014

[25] Lew K., Wojewoda P.: Napęd hybrydowy w autobusach miejskich jako rozwiązanie konstrukcyjne zmniejszające negatywne oddziaływanie transportu miejskiego na środowisko. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 5, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 183-190.

[24]  Pyć M., Wojewoda P.: Analiza wybranych problemów ergonomii bezpieczeństwa w autobusach miejskich. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую. No. 30, Kijów 2014, s. 296-306.

2013

[23] Mądziel M., Wojewoda P.: Badanie częstotliwości jazdy rzeszowskich autobusów miejskich na przykładzie wybranej linii. Proektuwannja, Wyrobnyctwo Ta Ekspluatacija Awtotransportnych Zasobiw I Pojizdiw; Szczoricznyj Naukowo-Wyrobnyczyj Żurnal, №21, Lwów 2013, s. 47-51.

[22] Balawender K., Jakubowski M., Krzemiński A., Wojewoda P.: Badania wpływu pracy przy komputerze na zdolność prowadzenia pojazdów ciężarowych.  . [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 4, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 95-99.

[21] Wojewoda P., Pyć M.: Analiza  konstrukcyjna i funkcjonalna współczesnych autobusów w miejskim transporcie publicznym. [w:] Lejda K. (red.): Systemy i środki transportu samochodowego – wybrane zagadnienia, Seria: Transport, Nr 4, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, s. 151-166.

[20] Lejda K., Wojewoda P.: Wpływ obciążenia pasażerów w autobusie miejskim na wyznaczenie rzeczywistego profilu prędkości. Висник Нацiональнoго Транспортного Унiверситетую, , No. 27, Kijów 2013, s. 55-62.

2012

[19] LEJDA K., WOJEWODA P.: Badania symulacyjne wpływu wybranych parametrów na dobór mocy silnika spalinowego dla autobusu z napędem hybrydowym. OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SYSTEMY I ŚRODKI TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA / SYSTEMS AND MEANS OF MOTOR TRANSPORT. SELECTED PROBLEMS, Monografia nr 3, ISBN 83-7199-747-1, Seria: Transport, Kazimierz Lejda (red.), 2012, s. 93-100.

[18] LEJDA K., WOJEWODA P.: Cykle  jezdne  wykorzystywane do  badań  eksploatacyjnych  autobusów miejskich  z  napędem  hybrydowym. ВИСНИК НАЦIОНАЛЬНOГО ТРАНСПОРТНОГО УНIВЕРСИТЕТУЮ, НАУКОВО-МЕХНIЧИЙ ЗБIРНИК, Київ, No. 25, 2012, s. 207-213.  https://www.researchgate.net/publication/332878271_Cykle_jezdne_wykorzystywane_do_badan_eksploatacyjnych_autobusow_miejskich_z_napedem_hybrydowym_-_DRIVING_CYCLES_USED_FOR_EXPLOITATION_TESTS_OF_HYBRID_URBAN_BUSES

2011

[17] Lejda K., Wojewoda P.: Określenie parametrów energetycznych autobusu z napędem hybrydowym na podstawie wyznaczonego rzeczywistego cyklu jezdnego. Systemy i Środki Transportu Samochodowego. Monografia pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, TRANSPORT’11, Nr 2, s. 55 68, Rzeszów 2011.

[16] LEJDA K., WOJEWODA P.: Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna hybrydowych układów napędowych stosowanych w autobusach miejskich. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kijowie BICHИK, №23, s. 161-170, Kijów 2011.

2010

[15] JAWORSKI A., LEW K., WOJEWODA P.: Badania płynności ruchu w warunkach rzeszowskiego ruchu miejskiego. Systemy i środki transportu samochodowego. Monografia pod redakcją naukową KAZIMIERZA LEJDY TRANSPORT’10, Nr 1, s. 225 234, Rzeszów 2010.

[14] ĆWIKŁA Ł., LEW K., WOJEWODA P.: Silnik DiesOtto jako przykład silnika benzynowego o zapłonie samoczynnym. Systemy i środki transportu samochodowego. Monografia pod redakcją naukową KAZIMIERZA LEJDY TRANSPORT’10, Nr 1, s. 91 94, Rzeszów 2010.

[13] LEJDA K., WOJEWODA P.: Ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy w transporcie drogowym w aspekcie dyrektyw UE. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kijowie BICHИK, №20, s. 19-24, Kijów 2010.

2009

[12] LEJDA K., WOJEWODA P.: Metodyka określania parametrów energetycznych układów hybrydowych. Zeszyty naukowe OGR SM BOSMAL nr 44 (II-IV/2009), Bielsko-Biała 2009.

[11] LEJDA K., WOJEWODA P.: Uwagi do projektowania hybrydowych spalinowo-elektrycznych układów napędowych. Praca zbiorowa pod redakcją KAZIMIERZA LEJDY SAKON’09, Tom XX, s. 67 70, Rzeszów 2009.

[10] LEJDA K., WOJEWODA P.: Systemy odzyskiwania energii kinetycznej (KERS) Stosowane w samochodach wyścigowych formuły 1. Proektuwannja, Wyrobnyctwo Ta Ekspluatacija Awtotransportnych Zasobiw I Pojizdiw; Szczoricznyj Naukowo-Wyrobnyczyj Żurnal №15, Lwów 2009.

[9] LEJDA K., K. LEW, WOJEWODA P.: Zasady konstruowania cyklu jezdnego w aglomeracji miejskiej dla autobusu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kijowie BICHИK, №18, s. 41-45, Kijów 2009.  https://www.researchgate.net/publication/333118803_Zasady_konstruowania_cyklu_jezdnego_w_aglomeracji_miejskiej_dla_autobusu_-_THE_PRINCIPLE_OF_DRIVING_CYCLE_CONSTRUCTING_IN_THE_CITY_AGGLOMERATION_FOR_THE_BUS

2008

[8] JAKUBOWSKI M., WOJEWODA P.: Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania paliw alternatywnych. Praca zbiorowa pod redakcją KAZIMIERZA LEJDY SAKON’08, Tom XIX, s. 179 186, Rzeszów 2008.

[7] LEJDA K., WOJEWODA P.: Parametry energetyczne hybrydowego układu napędowego i sposób ich wyznaczenia. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kijowie BICHИK, №16, s. 99-104, Kijów 2008.

2007

[6] LEJDA K., WOJEWODA P.: Współczesne rozwiązania systemów stop-start z zintegrowanym rozruszniko alternatorem jako alternatywne technologie energetyczne w transporcie samochodowym. Proektuwannja, Wyrobnyctwo Ta Ekspluatacija Awtotransportnych Zasobiw I Pojizdiw; Szczoricznyj Naukowo-Wyrobnyczyj Żurnal №14, Lwów 2007.

[5] WOJEWODA P.: Wstępne kryteria doboru silnika spalinowego do wybranej konfiguracji napędu hybrydowego. Organizacja i udział w I Konferencji Naukowej Doktorantów, Czudec 2007.

[4] JAKUBOWSKI M., LEW K., WOJEWODA P.: Analiza energetyczna hybrydowego układu napędowego ze względu na zastosowanie i budowę. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON’07 , s. 115-120, Rzeszów – Przecław 2007.

[3] LEW K., BALAWENDER K., WOJEWODA P.: Problemy sterowania wtryskiwaczami piezoelektrycznymi Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kijowie BICHИK, №14, s. 104 109, Kijów 2007.

2006

[2] LEJDA K., WOJEWODA P.: Wodór jako paliwo w pojazdach samochodowych. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa SAKON’06, Rzeszów Przecław 2006.  https://www.researchgate.net/publication/334636562_Wodor_jako_paliwo_w_pojazdach_samochodowych_-_HYDROGEN_AS_FUEL_IN_AUTOMOTIVE_VEHICLES/comments

[1] LEJDA K., WOJEWODA P.: Analiza konstrukcyjna współczesnych hybrydowych układów napędowych w Pojazdach samochodowych. BICHИK, №12, Kijów 2006.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję